Хозирда мазкур сайтнинг янги версияси яратилмокда

Logo

Qo'mita tomonidan qabul qilingan korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi hujjatlar

9382 Print Download (29 Kb)

Korruptsiyaga qarshi kurashishishlarining samaradorligini reyting baholash tizimini joriy etish chora-tadbirlarito'g'risidagi buyruq


Avtomobil йуллари qo'mitasiningkorruptsiyaga qarshi kurashish siyosati


Avtomobilyo'llari qo'mitasi xodimlarining odob-axloq qoidalari


Avtomobilyo'llari qo'mitasida manfaatlar to'qnashuvini boshqarish to'g'risida nizom


Avtomobil yo'llari qo'mitasidakorruptsiyaviy xavf-xatarlarni baholash uslubiyoti


Avtomobil yo'llari qo'mitasialoqa kanallari orqali korruptsiyaviy xatti-xarakatlar to'g'risida kelib tushgan xabarlarni qabul kilishva kurib chikish reglamenta


Avtomobil yo'llari qo'mitasixodimlarining korruptsiyaga qarshi kurashish sohasida o'qitilishini tashkil qilish bo'yicha yo'riqnoma


Avtomobil yo'llari qo'mitasida kontragentlarni tekshirishga oid yo'riqnoma


Avtomobil yo'llari qo'mitasiningmarkaziy apparati, xududiy boshkarmalari va idoraviy mansub tashkilotlariga ishgakabul kilinayotgan nomzodlarni tekshirish buyicha yo'riqnoma

Avtomobil yo'llari qo'mitasida korruptsiyaga qarshi kurashish samaradorligini monitoring va nazorat qilish uslubiyoti


Avtomobil yo'llari korruptsiyaga qarshi kurashish tizimining xolati xakidagi xisobotni shakllantirish vataqdim etish reglamenta


Avtomobil yo'llari qo'mitasining markaziy apparati, xududiyboshkarmalari va idoraviy mansub tashkilotlari xodimlarining korruptsiyaviy xatti-xarakatlarva odob-axlok qoidalarini buzish xolatlari ustidan xizmat tekshiruvlari o'tkazish bo'yicha reglament


Avtomobil yo'llari qo'mitasida monopoliyaga qarshi komplaenstizimini joriy etish va uning ishlash tartibi tugrisida nizom


Yashirin iqtisodiyot va korrupsiyaga qarshi kurashish hamda uning oldini olish yuzasidan amalga oshiriladigan chora tadbirlar to'g'risida buyruq


Avtomobil yo'llari qo'mitasida yashirin iqtisodiyot va korrupsiyaga qarshi kurashish hamda unipg oldini olish yuzasidan maxsus ishchi guruh tarkibi


Yashirin iqtisodiyot va korrupsiyaga qarshi kurashish hamda uning oldini olish bo'yicha chora-tadbirlar rejasi 


Mehnat munosabatlariga oid hujjatlar 

Avtomobil yo'llari qo'mitasining birlashgan korruptsiyaviy xavf-xatar xaritasi

Avtomobil yo'llari qo'mitasining Korruptsiyaon xavf-xatarlar yuqori bo'lgan munosabatlarni bartaraf  etish bo'yicha chora-tadbirlar rejasi

Avtomobil yo'llari qo'mitasi tizimida korruptsiyaga oid huquqbuzarliklarni  sodir etishga undash holatlari haqida  xabar berish , ularni ro'yxatga olish, ko'rib chiqish hamda  ularga qarshi kurashishdagi xodimlarning  faol ishtiroki uchun rag'batlantirish  to'g'risidagi tartibni tasdiqlash  to'g'risida 

Interactive services

The Single Portal of interactive state services